Только сегодня! Введи промо-код GIFT и получи скидку 30% к любой покупке.

Regulamin sesji zdjęciowej
 

 

 W niniejszym regulaminie osoba wykonująca zdjęcia nazywana jest każdorazowo „Fotografem”, a osoba korzystająca z usług Fotografa nazywana jest każdorazowo „Klientem”.

 

1. Każdy Klient przed sesją otrzymuje link do poniższego regulaminu. Decyzja o skorzystaniu z usług Fotografa jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.


2. Termin sesji fotograficznej oraz jej szczegóły są ustalane indywidualnie w bezpośrednim kontakcie z Fotografem. Po ustaleniu szczegółów, Klient zobowiązany wpłacić zadatek gotówką do rąk Fotografa lub na wskazany przez niego rachunek bankowy.


3. Czas na dokonanie wpłaty zadatku to 3 dni robocze od dnia ustalenia szczegółów sesji fotograficznej. Umówiony termin: 200 zł  zadatku za sesję na dany termin. Przesunięcie terminu lub rezygnacja z sesji powoduje przepadnięcie całości wpłaty.


4. Brak wpłaty zadatku w terminie, określonym w pkt 3, skutkuje rozwiązaniem umowy.


5. Fotograf zastrzega sobie prawo do przesunięcia sesji bez konsekwencji. Fotograf zdaje sobie sprawę z wysiłku, jaki na Kliencie spoczywa, by zorganizować urlop czy lekarza zatem niezwykle rzadko przesuwa sesje.


6. Chętni na sesje fotograficzną muszą powierzyć Fotografowi swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu – w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących jego usług. tj. np. stworzenie galerii online, kontaktu e-mail, telefonicznego. Dane nie zostają
przekazywane nikomu innemu. Podając swoje dane, Klient zgadza się na przetwarzanie przez Fotografa danych w celu umożliwienia skorzystania z jego usług. Podanie ww. danych jest warunkiem wykonania sesji zdjęciowej.


7. Na sesję zdjęciową należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia lub niemożliwości dotarcia Klient musi uprzedzić Fotografa o zaistniałej sytuacji, przynajmniej za 1h przed umówioną godziną sesji.


8. Płatność za sesję zdjęciową należy uiścić w dniu jej wykonania do rąk Fotografa lub na wskazany przez niego rachunek bankowy. Brak zapłaty
pozostałej części ceny skutkuje możliwością złożenia przez Fotografa oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zachowania zadatku, określonego w pkt 2-3 powyżej, bez konieczności uprzedniego wezwania Klienta.


9. Fotograf, polegając na swoim zmyśle estetyki, dokona wstępnej selekcji zdjęć według własnego uznania oraz prześle Klientowi zdjęcia do prywatnej galerii, tak aby Klient samodzielnie mógł zdecydować, które ujęcia zostaną poddane dodatkowej autorskiej obróbce.


10. Klient zobowiązany jest z zapoznaniem się z portfolio Fotografa, jego stylem obróbki i pracy. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania dzieła niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z charakterystycznym dla Fotografa stylem, w tym z kolorystyką, kontrastem,
kadrowaniem. W związku z powyższym nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć oraz nie ma możliwości również wymiany ujęć na inne, chyba że Fotograf zadecyduje inaczej.


11. Obróbka zdjęć odbywa się po opłaceniu sesji fotograficznej rzez Klienta.


12. Fotograf ma 21 dni roboczych na oddanie gotowych fotografii, od momentu, w którym klient wybierze kadry.


13. Klient otrzymuje dokładnie taką liczbę fotografii, jaką zakupił. Nie ma możliwość otrzymania nieodpłatnie „reszty” zdjęć, czyli fotografii surowych czy obrobionych.


14. Fotograf daje możliwość zakupu dodatkowych fotografii w kwocie 40zł/ sztuka. Nie ma możliwości zakupu zdjęć nieobrobionych.


15. Przygotowanie do sesji fotograficznej jest niezwykle ważne – to od niego zależy jakość zdjęć. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakość końcowego dzieła wywołaną zaniedbaniami Klienta.


16. Usługa „EXPRESS”, gdy Klient otrzymuje fotografie obrobione od 3 do 5 dni roboczych wiąże się z dopłatą kwoty 500 zł.


17. Każdy Klient może sam zdecydować, czy pozwala Fotografowi na upublicznienie swojego wizerunku na:
a) profilu na portalu Facebook Fotografa,
b) profilu na portalu Instagram Fotografa – na_photo_pl oraz sesje_biznesowe,
c) stronie internetowej www.na-photo.com,
d) podczas wystaw, wernisaży Fotografa,
e) publikacji w prasie czy materiałach reklamowych.


18. Zgoda na publikowanie wizerunku Klienta jest niezwykle ważna dla Fotografa, bo to jedyna droga, by móc promować swoją pracę. Klient w każdej chwili ma możliwość wycofania zgody. Klient udziela zgód poprzez podpisanie formularza bądź czytelną informację e-mail/SMS itp.


19. Do każdej sesji fotograficznej można zakupić voucher podarunkowy.


20. Autorskie prawa majątkowe do zdjęcia należą do Fotografa. Zakupienie fotografii nie skutkuje ani udzieleniem licencji ani przeniesieniem autorskich praw majątkowych do fotografii. W związku z tym Klient w szczególności nie może upowszechniać publicznie fotografii, w tym wysyłać fotografii np. na konkursy bez uprzedniej pisemnej zgody Fotografa (pod rygorem nieważności).
Klient nie może dokonywać jakichkolwiek zmian zdjęć wykonanych przez Fotografa (np.nakładanie filtrów). Klient nie może również ingerować, nakazywać i wymagać od Fotografa innego systemu pracy.


21. Wszelkie graficzne zapytania o ingerencję w wygląd Klienta (np. o przedłużenie włosów zmiana wagi klienta) stanowią usługę graficzną, a nie fotograficzną. Usługa graficzna wyceniana jest indywidualnie dla każdego Klienta, jednak może zostać odrzucona przez Fotografa.


22. Praca fotografa jest również jego pasją, której oddaje całe swoje serce oraz zaangażowanie. Fotograf stara się, by wspólnie Klient przeżył cudownie czas sesji. Powyższe informacje powstały po to, by umożliwić organizację sesji bez nerwów, niedomówień czy utraty szacunku. Każdy Klient jest niesamowicie ważny, gdyż dzięki nim Fotograf może się spełniać zawodowo, się.

 

 

………………………………
(podpis Fotografa)

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią powyższego regulaminu.
…………………………………
(data, miejscowość, czytelny podpis)